Hac Nedir?

Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir.
Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir.
Hac, kelime olarak, “yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek” anlamlarına gelir.
Dini bir terim olarak hac, “Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek” suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir.
Hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir. Bu konuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler. Kur’an-ı Kerîm’de, “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” buyurulmuştur. Hz. Peygamber de, “İslâm beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” buyurmaktadır.
Hac, bilindiği şekliyle Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir ibadettir. Kur’an ve hadisler bize, Hz.İbrahim’in haccından, insanları hacca çağırmasından bahsetmekte, (Hac 22/27-28) Kâbe’nin ve hac menasikinin tarihçesine işaret etmektedir.

 

  Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

Haccın eda şekli üçtür:
 

Temettu Haccı için İhrama Girilmesi

Zilhiccenin 8. günü kuşluk vakti bulunduğunuz yerden hac için ihrama giriniz. Eğer imkânınız olursa ihram elbisesini gusül abdesti alarak giyiniz. Sonra da "Lebbeyke hacca. Lebbeyke Allahumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şeriyke leke lebbeyk. İnne'l-Hamde ve'n-Ni'mete leke ve'l-Mülke lâ şeriyke lek" diye telbiye getiriniz.

Arafat'ta Vakfe

Arafat'a ulaştığınızda öğle ve ikindi namazlarını iki rekât olarak cemi takdim ile (öğle namazı vaktinde) kılıp güneş batıncaya kadar da burada kalınız. Bu arada kıbleye yönelerek çokça dua ve zikir yapınız.

Müzdelife'ye Dönüş

Güneş battıktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye doğru hareket ediniz. Akşam ile yatsı namazını cem-i tehir ile yatsı namazı vaktinde ve sabah namazını Müzdelife'de kılıp güneşin doğmasına yakın bir vakte kadar burada dua ve zikir yapınız.

Şeytan Taşlama

Güneşin doğuşu yaklaştığında Müzdelife'den Mina'ya doğru hareket ediniz. Mina'ya geldiğinizde şu işlemi yapınız; Mekke'ye en yakın olan Akabe cemresine, peşi sıra olmak ve her atışta tekbir getirmek şartı ile yedi taş atınız. Şeytan taşlama vakit olarak izdihamlı vakitler bayramın birinci günü sabah namazından – öğle namazına kadar.

Kurban

Türkiye de Toplanan Paralar İslam bankasına gönderilmektedir. En sağlıklı kurban kesimi İslam bankası ile yapılan kesimdir.

Tıraş veya Saçları Kısaltmak

En Güzel Traş olmayı Peygamberimiz; “Allah Saçlarını Ustura ile kesenlere Rahmet Eylesin, Rahmet Eylesin, Rahmet Eylesin diye dua ediyor. Dördüncü defa kısaltarak traş olanlara da dua ediyor. Hanımlar Saçların ucundan parmak boğumu kadar keserek ihramdan çıkarlar. Bu üç işlem; taş atma, kurban kesme ve tıraş olma sırasına göre yapıldıktan sonra cinsel ilişki hariç tüm ihram yasakları üzerinizden kalkar. Böylece birinci ihramdan çıkarak normal elbiselerinizi giyebilirsiniz.

Hac Tavafı

Mekke'ye gidip hac tavafı ve Safa ile Merve arasında hac sa'yini eda ediniz. Böylece ikinci ihramdan da çıkmış olursunuz ve cinsel ilişki de dâhil olmak üzere tüm ihram yasakları üzerinizden kalkar.

Haccın Sa'y’i

İki rekât namaz kıldıktan sonra Safa tepesine çıkınız. Safa'dan başlayıp Merve'de sona eren ve yedi şavttan oluşan sa'yi yapınız.

Bayramın 2. ve 3. Günleri Şeytan Taşlama

Zilhiccenin 11. ve 12. günleri zeval vaktinden sonra Mekke'ye en uzak olan birinci cemreden başlayıp daha sonra orta cemre ve Akabe cemresini taşlayınız. Her taş atışta tekbir getirerek bu üç cemreye peşi sıra yedişer taş atınız. Birinci ve orta cemreden sonra kıbleye yönelerek dua ediniz. Cemreleri zilhiccenin 11. ve 12. günleri zeval vaktinden önce taşlamak caiz değildir. İkinci ve üçüncü günler öğle namazından ikindi namazına kadardır. İzdihamlı olduğundan dolayı bu vakitlerde şeytan taşlamaya gidilmesi tavsiye etmiyoruz. Taşlama günlerinde Din görevlisi ve şirket görevlisi talimatlarına mutlaka uyunuz

Veda Tavafı

Hacdan Sonra Mekke’den ayrılırken Kâbe’yi tavaf ediniz. Hayız ve nifaslı olan kadınların veda tavafı yapması gerekmez. Farz tavaftan sonra yaptığınız en son nafile tavaf veda tavafı yerine geçer.

Not: Bayramın Üçüncü günü Mescidi Haram çok kalabalık olacağı için farz ve veda tavafını bir gün önceden yapınız..

 • 1- İfrad haccı,
 • 2- Temettu haccı,
 • 3- Kıran haccı.

 • 1- İfrad Haccı
  İfrad haccı, umresiz yapılan hacdır. Aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur.

  2- Temettu Haccı
  Temettu haccı, aynı yılın hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır.

  Temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında veya daha önce umreye niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkarlar. Daha sonra zamanı gelince hac için ihrama girerler. Haclarını eda ettikten sonra ihramdan çıkarlar.

  3- Kıran Haccı
  Kıran haccı, aynı yılın hac ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini aynı ihramla yapmaktır.

  Kıran haccı yapacak olanlar mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girerler. Umre yaptıktan sonra ihramdan çıkmazlar, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkarlar.

  Kıran ve temettu haccı yapanların şükür kurbanı kesmeleri vaciptir. İfrad haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi gerekmez

  HACCIN YAPILIŞI
  Ülkemizden giden hacılar, değişik iklim şartlarında uzun süre ihramda kalmanın doğurduğu zorlukları dikkate alarak genellikle "temettu haccı" yapmayı tercih ederler. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak haccın yapılışını anlatırken, haccın eda şekillerinden "Temettu haccı" nı esas alacağız. Haccın diğer eda şekillerine ise, Temettu haccı ile bunların arasındaki farkları belirterek yetineceğiz.
 • İfrad Haccı
 • Temettü Haccı
 • Kıran Haccı